Integritets- och cookiepolicy

För KO Fotvård AB är personlig integritet viktigt. Jag eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar jag hur jag samlar in och använder personuppgifter. Jag beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor om hur jag behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom KO Fotvård AB:s verksamhet är Karin Olander personuppgiftsansvarig. (org.nr: 556986–3664 & Adress: Abborrvägen 6 663 40 Hammarö).

Vilka personuppgifter samlar jag in om dig och varför?

Jag behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter.
Jag behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra mina förpliktelser mot dig. Exempelvis för att kunna kontakta dig om du lämnat ett meddelande till mig via webbplatsen, epost eller telefon. Jag behöver också behandla dina personuppgifter för att kunna hantera bokningar. Jag eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än jag behöver.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

Jag sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter jag har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Cookies

Karinsfotvard.se lagrar den nödvändiga cookien _GRECAPTCHA för att kontaktformuläret ska fungera korrekt. reCAPTCHA sätter en nödvändig kaka (_GRECAPTCHA) när de utförs i syfte att ge sin riskanalys. Med riskanalys menas att granska om det meddelande som skickas in klassas som spam av Robot.
I övrigt sparas inte någon information om dig mer än de uppgifter du anger om du kontaktar mig via kontaktformuläret. De uppgifterna hanteras enligt ovan beskrivning av personuppgiftshantering.

Kontakta mig vid frågor om hur jag behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur jag behandlar personuppgifter kontakta Karin Olander på karin@karinsfotvard.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
Jag kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 21 maj 2022